ośrodek wypoczynkowy w Rusinowie

Zasady pobytu i korzystania z domków

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO NIKA

 1. Warunkiem rezerwacji jest zadatek.
 2. W myśl art.394 kc § 3. zadatek jako forma przedpłaty nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku opóźnienia lub wcześniejszego wyjazdu, opłata nie ulega zmniejszeniu.
 4. W celu zameldowania, goście zobowiązani są do okazania dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 6. Każdemu domkowi przyporządkowane jest jedno miejsce parkingowe (przy większej liczbie pojazdów prosimy zapytać o dostępność miejsca parkingowego).
 7. Nie ma możliwości przyjazdu ze zwierzętami z wyjątkiem jednego domku, który jest osobno ogrodzony (prosimy pytać o dostępność).
 8. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty za pobyt w dniu przyjazdu.
 9. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie możne przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
 10. Goście nie mogą przekazywać domków innym osobom.
 11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00-7:00.
 12. Ośrodek wczasowy NIKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 13. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialność za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest pod opieka osób dorosłych.
 15. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 16. Za szkody wyrządzane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 17. Zezwala się na rozpalanie ogniska lub grilla tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 18. Osoba rozpalająca grilla lub ogniska zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
 19. Ze względu na silny i trwały zapach, w domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb.
 20. W domkach obowiązuję bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 21. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w domku jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domek gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji wnętrz w wysokości 1100 zł.
 22. W domkach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia ośrodka wczasowego NIKA. Nie należy pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru, stosować prowizorycznych podłączeń instalacji.
 23. Po zajęciu domku prosimy o zapoznanie się z jego wyposażeniem. W przypadku stwierdzenia braków lub usterek prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu właścicielom. Żaden z elementów wyposażenia nie możne być wynoszony lub przenoszony do innego domku.
 24. Goście powinni zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. W celu zapewnienia Państwo spokojnego i bezpiecznego pobytu, wszelkie odwiedziny prosimy uzgadniać z recepcja ośrodka.
 26. Obowiązuje dopłata za prąd wg podliczników umieszczonych w każdym domku w kwocie 1 zł/kWh.
 27. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek (umyć naczynia, wyrzucić śmieci, zdjąć pościel). Przekazanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.